سیاست حفظ حریم خصوصی در آواشو

ما هستیم.

نشانی وب‌سایت ما

www.aavaashoe.com

اطلاعت شما را با چه کسانی به اشتراک می‌گذاریم؟

به غیر از خودشما، با هیچکس، مگر با حکم رسمی از مراجع قضائی.

کجا داده‌های شما را ارسال می‌کنیم؟

دیدگاه‌های بازدیدکننده ممکن است از طریق یک سرویس تشخیص جفنگ بررسی شود.

اطلاعات تماس شما

بنا بر پیشفرض فقط برای خود شما و مدیر سایت قابل مشاهده است.

چگونه از اطلاعات شما حفاظت می‌کنیم؟

کدگذاری و هش شده و در دیتابیس نگهداری می‌شود.

چه رویه‌های نقض اطلاعات در حال حاضر وجود دارد؟

اطلاعات غیر ضرور و خلاف شئونات بلافاصله حذف می‌گردد.

چه چیز جدیدی از داده‌ها دریافت می‌کنیم؟

گزارشات مدیریتی به منظور ارتقا کیفیت ارائه خدمات.

الزامات افشای قانونی صنعت اجباراً رعایت می‌شود.